Jumbo Bergum
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Nieuws

Agenda Algemene Voorjaarsledenvergadering 2018

11 mei 2018

vrijdag 25 mei 2018, aanvang 20.00 uur

kantine sportpark De Warren

 

 1. Opening

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

 

 1. Vaststellen definitieve agenda

            Agendapunten kunnen uiterlijk dinsdag 22 mei 2018 schriftelijk bij het bestuur worden

            ingediend via E-mail: antonpostema@gmail.com

 

 1. Notulen Algemene ledenvergadering 20 oktober 2017

 

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar

Jasper Regtien, penningmeester

Erik Broers, jeugdvoetbal

 

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:

Jasper Regtien, penningmeester

Erik Broers, jeugdvoetbal

Tegenkandidaten kunnen, op voordracht van tenminste 10 stemgerechtigde leden, worden aangemeld tot en met maandag 21 mei 2018 bij de secretaris (antonpostema@gmail.com).

 

 1. Vaststellen contributie 2018 – 2019

 

 1. Begroting 2018 – 2019

 

 1. Aanpassing huishoudelijk reglement

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

De notulen en andere stukken zijn digitaal beschikbaar. Deze kunnen worden aangevraagd door het sturen van een mailtje naar info@vvhardegarijp.nl.

Vanaf woensdag 16 mei 2018 zijn de stukken ook verkrijgbaar in de kantine.

 

Voor agendapunt 8 is de aanwezigheid van tweederde van de stemgerechtigde leden noodzakelijk. Wanneer bij de opening van de vergadering blijkt dat deze drempel niet gehaald is, zal de voorzitter de vergadering sluiten en terstond een nieuwe vergadering beleggen.
Deze vergadering zal een kwartier daarna starten met dezelfde agenda, waarbij een tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden het voorstel in agendapunt 8 kan aannemen.

 

Ouders/verzorgers van jeugdleden tot 18 jaar zijn van harte welkom om hun kind te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.

Hoofdsponsor

Co-sponsoren

ABS Steigerbouw B.V.Albert Heijn HardegarijpNotariskantoor BrounsJansma WonenDe Jager Auto’sFysio058HypotheekvisieKompas Vlaggen en MastenMakelaarskantoor R. Wijmenga B.V.Marcom GlasMentor SchilderwerkenMuta Sport B.V.Pax B.V.PMDZRabobank DrachtenSlagman GerechtsdeurwaardersSlagman Volders NotarissenAutorijschool Van BuurenVan der Sluis, Van der Zee & KalmijnVOS CateringJumbo Burgum-WolvegaDuinstra Makelaars
Bekijk alle sponsoren