Je lidmaatschap

Digitaal aanmelden

Wil jij lid worden van vv Hardegarijp? Goede keuze! Wij helpen je je voetbaltalent verder te ontwikkelen.

Je kunt je direct aanmelden door het invullen van het digitaal aanmeldformulier.

Ledenadministratie

Reidhin 14
9254 JS Hurdegaryp
tel. 0511-473409
E-mail: ledenadministratie@vvhardegarijp.nl

Het aanvragen van het lidmaatschap kan via het digitaal aanmeldformulier.

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar te gebeuren bij de ledenadministratie van VV Hardegarijp, te bereiken via onderstaand adres. De verplichting tot betalen van de contributie over het lopende verenigingsjaar blijft ongeacht het moment van opzegging bestaan.

Reidhin 14
9254 JS Hurdegaryp
tel. 0511-473409
E-mail: ledenadministratie@vvhardegarijp.nl

Niemand Buitenspel

Eén op de 11 kinderen groeit op in armoede. Dat zorgt er soms voor dat zij ongewild buitenspel komen te staan, terwijl juist in tijden van spanning sport extra belangrijk én gezond is. Maar ook als er even geen geld is, zijn er mogelijkheden om toch te kunnen voetballen. Om de juiste (lokale) regelingen te vinden, worden gezinnen geholpen door financieel contactpersonen vanuit de verengingen.

VV Hardegarijp omarmt dit initiatief. Lees meer informatie over VV Hardegarijp & Niemand Buitenspel.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Lees meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur