Vertrouwenspersonen

Eén van de actiepunten uit het plan ‘Voetbal voor iedereen’ is het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP). De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor

De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

De vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

  • Een vereniging wil preventief beleid opstellen om seksuele intimidatie te voorkomen
  • Er is sprake geweest van seksuele intimidatie
  • Er is iemand beschuldigd van seksuele intimidatie
  • Aanvraag voor de VOG (verklaring omtrent gedrag)

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen de vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon (VP) van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Kijk voor meer informatie op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland.

Pascal Kamperman

Contactpersoon districten

0343 – 751 434
vcp@knvb.nl

Edwin Goedhart

Bondsarts

0343 – 499 176
vertrouwenspersoon@knvb.nl

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voetbalvereniging Hardegarijp heeft besloten om voor alle vrijwilligers een VOG aan te vragen. Maar wat is een VOG en waarom is dit nodig voor onze vereniging?

Een VOG is een verklaring waarin staat dat iemand gedurende een bepaalde periode geen strafbare feiten heeft begaan. De VOG kan worden aangevraagd door werkgevers, verenigingen en instanties die werken met kwetsbare groepen, zoals kinderen of ouderen.

Voor onze voetbalvereniging is het belangrijk om een VOG aan te vragen voor onze vrijwilligers, omdat we een verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid en het welzijn van onze spelers te garanderen. Dit is vooral belangrijk omdat onze spelers nog jong zijn en daarom extra kwetsbaar. Door een VOG aan te vragen, kunnen we er zeker van zijn dat onze vrijwilligers geen strafbare feiten hebben gepleegd en daarom geschikt zijn om met onze spelers te werken.

We begrijpen dat het aanvragen van een VOG voor sommige vrijwilligers wellicht een extra stap lijkt. We willen onze vrijwilligers echter laten weten dat we dit alleen doen om ervoor te zorgen dat onze spelers in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen sporten. We waarderen onze vrijwilligers en zijn dankbaar voor hun inzet en tijd die ze aan onze vereniging besteden.