Missie en kernwaarden

Missie

vv Hardegarijp wil een vereniging zijn, waarbinnen iedere speler met plezier op een bij hem of haar passend niveau kan voetballen, zowel prestatief als recreatief.

Kernwaarden

  • Sociale binding
  • Sportiviteit
  • Respect
  • Ambitie