Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden

✝︎ Gjert Jager
✝︎ Henk Jager
✝︎ Teun Lammertse
✝︎ Sije de Lang
✝︎ Siebe Nicolai
Gerard Rinsma
✝︎ Jouke Tuininga
Klaas Wiersma
✝︎ Jaap van Buiten
Tjip van der Berg
✝︎ Johannes Kuipers
Gerrit Postema
Hans Oldenburger

Leden van Verdienste

Karel Acda
✝︎ Gerrit de Heer
✝︎ Aad Jager
✝︎ Douwe Lamsma
Egge Pieters
✝︎ Anne Strikwerda
Gabe van der Veen
✝︎ Henny Wotte
✝︎ Berend Zilverberg
✝︎ Bé Drenth
Wiebe de Ringh
Theun Holthuis
Eize Speerstra
Jan van der Veen
✝︎ Lammert Roorda
✝︎ Willem Kalsbeek
Gerrie Bouwer
Riet Bouwer
✝︎ Kees Bakker
✝︎ Frans Boersma
Bert Jeurink