Historie

25 jaar voetbal in Hardegarijp – Over feiten en kopstukken
Klaas Kooistra’s trainersjargon

De Voltreffer Speciaal – 40 jaar vv Hardegarijp – 1962-2002

1962 – 2017    55 jaar Voetbal Vereniging Hardegarijp

Een nog jonge vereniging met toch wel een behoorlijke geschiedenis. Dankzij de huidige technieken kunnen we deze geschiedenis beter bewaren.

Deze zijn o.a. beschreven in “25 jaar voetbal in Hardegarijp over feiten en kopstukken” en “De Voltreffer Speciaal 40 jaar V.V Hardegarijp” en zijn nu te lezen op deze website. Dan komt u er achter dat het een vereniging is die bruist van activiteiten zowel op het veld of in alles wat voetbal mogelijk maakt.

Wat het voetbal aangaat zijn we een club die van het dorp is en het dus van eigen spelers moet hebben. Jeugd en opleiding van jeugd krijgt veel aandacht. Het inpassen van jeugdspelers in het 1e of 2e team is van groot belang. Zo kweek je clubliefde.

Iedere voetbalclub kan pas goed draaien wanneer er een beroep op vrijwilligers gedaan kan worden. Zowel voor functies binnen het bestuur als voor functies op en rond de velden en gebouwen. Leden met bestuurlijke kwaliteiten zijn we nodig in bestuur en commissies. Ook dat zijn vrijwilligers. Maar ook om het voetbal mogelijk te maken zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Onze vereniging heeft zelfredzaamheid hoog in het vaandel staan. Sinds 1993 zijn onze gebouwen geprivatiseerd en zijn dus eigendom van de club. Voor onderhoud en uitbreiding doen we veelal een beroep op vrijwilligers met kennis van zaken. De afgelopen jaren is er veel werk verricht. Er is een tribune gebouwd en is rond het hoofdveld verlichting geplaatst. De fietsenstalling is voorzien van bestrating.  De boxen 7 en 8 zijn aangebouwd samen met uitbreiding van bestuurskamer e.d.  De douches zijn aangepast in verband met legionella. De kantine is behoorlijk uitgebreid met daar onder een bergruimte voor de ballen en gereedschap. Het hoofdveld is voorzien van kunstgras en met de bestrating daar om heen is het een mooi geheel geworden. Boxen 1 en 2 zijn gerenoveerd en zien er uit als nieuw. Belangeloos en mede gesteund door sponsoren zijn hier heel wat uren aan besteed.

Over 5 jaar het 60 jarig bestaan van onze club. Dan maar een feestje wanneer de financiën het toe laten.