† Willem Kalsbeek

Deze week kregen we het verdrietige bericht dat afgelopen zaterdag 2 maart Willem Kalsbeek op 70-jarige leeftijd is overleden.

Willem was tot 2010 jarenlang bestuurslid en wedstrijdsecretaris. Als dank voor zijn inzet in deze functies is hij benoemd tot Lid van Verdienste van onze vereniging.

Vanwege een ernstige ziekte heeft hij de laatste jaren doorgebracht in Nieuw-Toutenburg en hebben we hem helaas niet meer op ons sportpark kunnen zien.

Als wedstrijdsecretaris deed Willem zijn werkzaamheden vooral op de achtergrond maar het was en is een functie die erg veel tijd en inzet vraagt. Op soms onhandige tijdstippen werd hij benaderd om wedstrijden te verplaatsen en mee te denken in oplossingen om alle teams te kunnen laten spelen. Dit gebeurde in een tijd dat internet en online zaken regelen nog in de kinderschoenen stond, zodat veel telefonisch of per mail geregeld moest worden.
In deze functie was Willem één van de initiatiefnemers bij het opzetten van het systeem dat de seniorenspelers 1 of 2 keer per jaar scheidsrechter zijn bij de pupillenwedstrijden. Dit systeem is tot de dag van vandaag nog steeds in gebruik.

Een memorabel moment was ook de zaterdag van de kampioenswedstrijd van VV Hardegarijp 1 bij ONT op 26 april 2008. De hele week is Willem bezig geweest om wedstrijden te verplaatsen zodat iedereen bij die wedstrijd aanwezig kon zijn.
Dat is gelukt maar omdat toch onze kantine open moest zijn, zat Willem de hele zaterdagmiddag op het balkon van ons clubhuis lekker in de zon op een verder volkomen verlaten sportpark De Warren.

De afscheidsdienst voor Willem is vrijdag 8 maart om 14.30 uur in It Maskelyn. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.30 uur gelegenheid tot condoleren.

Wij wensen Hinke, Erik, Sander, Jeroen, partners, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe.

Leden, vrijwilligers en bestuur VV Hardegarijp

Willem Kalsbeek