5 juli – Stand van zaken penaltyserie

Na het afwijzen van ons bezwaar door de KNVB hebben we veel overleg gehad binnen het bestuur en met onze advocaten.

Duidelijk is dat de KNVB weinig begripvol is voor onze argumenten en zich blijft verschuilen achter een regel in het reglement van de strafschoppenserie. Zo zeer zelfs dat voor een eventuele nieuwe serie een andere regel uit dat reglement aan de kant wordt geschoven. De ene regel is blijkbaar belangrijker dan een andere.

Daarbovenop beroept de KNVB zich op het belang van een eerlijk verloop van de strafschoppenserie. Dat staat op zich niet ter discussie maar in onze ogen is dat onmogelijk geworden. Bij een eventuele nieuwe serie zal alles anders zijn. De omstandigheden, de locatie, de entourage, de spanning, de fitheid en motivatie van de spelers, de nemers van de strafschoppen, de volgorde van nemen, het veld, de scheidsrechters en zelfs de bal.

Volgens ons is er maar één serie die recht doet aan de finale van de nacompetitie en dat is de strafschoppenserie van 17 juni.

Wij voelen ons in moreel, sportief en menselijk opzicht zo benadeeld dat we geen andere keuze hebben dan de beslissing van de KNVB voor te leggen aan een onafhankelijke instantie. Op woensdag 12 juli zullen wij de voorzieningenrechter in Utrecht vragen de beslissing te beoordelen.

Bestuur VV Hardegarijp