Aanstelling Janne Meijering-Allema

Vanwege het stoppen van Ellen Jorritsma als bestuurslid meisjes- en vrouwenvoetbal, is er in het bestuur een vacature ontstaan voor deze functie.
Het bestuur is zeer blij dat Janne Meijering-Allema toegezegd heeft om deze functie tot de volgende ledenvergadering waar te nemen. In die vergadering zal een nieuw bestuurslid benoemd worden.
Janne is een bekend gezicht op de club  en is al van jongs af aan lid van de vereniging.
Ze is speelster geweest van diverse jeugdteams en uiteindelijk ook van Vrouwen 1. Mede daardoor is ze bekend met alle kanten van het meisjes- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging.
Janne is vanaf vandaag beschikbaar voor alle vragen en andere zaken omtrent het vrouwenvoetbal.
Wij zijn er van overtuigd dat Janne deze functie uitstekend zal invullen en zich sterk zal maken voor het meisjes- en vrouwenvoetbal in Hardegarijp.
Als bestuur zullen wij Janne daarin volledig steunen en wensen haar heel veel succes.
Bestuur VV Hardegarijp