Contributie en lidmaatschap

Eind juni (25e) wordt voor de laatste keer de contributie geïncasseerd voor het seizoen 2020-2021.

Leden die hun lidmaatschap opgezegd hebben worden dus nog 1 keer geïncasseerd.

Hun lidmaatschap wordt per 1 juli beëindigd en daarmee ook de incasso voor de contributie.

 

Met vriendelijke groet,

Hendrik Kingma

Ledenadministratie.