Contributie Juni

Beste leden,
Wij ontvangen een aantal opzeggingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021.
Die hebben wij allemaal in beeld en het lidmaatschap wordt beëindigd per 1 juli.
De contributie over de maand juni moet nog worden betaald door de leden die stoppen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tm 30 juni. De contributie over juni zal op 26 juni worden geïncasseerd
Met vriendelijke groet,
Ledenadministratie
Hendrik Kingma