Corona

Het is een ieders verantwoording om tijdens deze corona tijd de 1.5 meter afstand te respecteren.

Dit geldt ook bij bezoek aan kantine en kantine terras.

We constateren dat het afstand houden langzaam wat vermindert.

We doen een dringend beroep om sw 1.5 meter afstand te respecteren en in de kantine ook niet meer met meer mensen aan tafel te gaan dan de huidige schikking aangeeft.

Het verplaatsen van stoelen en tafels is niet toegestaan.

Toegang tot de kantine kan alleen als er nog zitplaatsen beschikbaar zijn.

Er wordt inmiddels streng gecontrolleerd en we willen voorkomen dat we genoodzaakt zijn om wegens niet naleven van de  aangegeven maatregelen de kantine dicht te moeten houden.

 

Bestuur