Een houten thermometer voor een prachtig doel

Alweer een tijdje hangt tussen het kassahokje en kleedkamer 1 een erg mooi gemaakte plank die is ingericht als thermometer met de tussenstand (in financieel opzicht) voor wat er ondertussen is binnengekomen voor de sponsoring voor het renoveren van kleedkamers 3 t/m 8.

Het bedrag moet / mag natuurlijk veel hoger om op korte of zelfs kortere termijn ook die andere kleedkamers te renoveren.

Ook uw bijdrage –hoe groot of klein dan ook– is zeer welkom.

Stort uw eventuele bijdrage op bankrekening NL14 RABO 03 6270 3949 .

Ook kan je initiatiefnemer in dit geheel, Ome Rudie, aanspreken en hem een eventuele donatie overhandigen.
Jan van der Veen, maker van het bord, zal dan de  stand van de thermometer omhoog aanpassen.