GEDRAGSREGELS GEBRUIK KUNSTGRASVELD

 

 • Rook niet op het veld en laat geen sigaretten of lucifers op het veld vallen.
 • Maak uw schoenen schoon voor het betreden van het veld (op “walk-on/walk off mat”).
 • Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes.
 • Draag geen schoenen met platte zolen.
 • Het is verboden om kauwgom op het kunstgrasveld te gebruiken.
 • Het is verboden om glas of drank op het kunstgrasveld mee te nemen of te gebruiken.
 • Plaats geen zware of puntige objecten op de kunstgrasmat.
 • Het team/de teams welke als laatste het kunstgrasveld gebruiken, dienen alle lossen doelen van het veld te verwijderen en de doelnetten met beugels van de vaste doelen omhoog te doen, zodat deze niet op de mat blijven staan/liggen.
 • Houdt het terrrein/verhardingen rond het veld vrij van afval. Doe afval meteen in de vuilnisbakken.
 • Ruim na gebruik de dugouts op (verwijder bekers, tape, bidons en ander materiaal/afval).
 • Sluit de hekken na gebruik.