Inning van de contributie voor leden die opgezegd hebben voor komend seizoen

Een voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van ieder jaar. 

Dat betekent dat de leden waarvan wij de opzegging voor volgend seizoen hebben ontvangen, uitgeschreven worden op 1 juli

De contributie wordt nog 1 keer geïnd per 25 juni en daarna vervalt de incasso machtiging.  

Hendrik Kingma 

Ledenadministratie