Jubilarissen

Op de Algemene Ledenvergadering van 2 november j.l. heeft het bestuur een aantal jubilarissen een speldje mogen overhandigen :