Kantine

Het bestuur heeft besloten om per 1 september j.l. een aantal prijzen in de kantine te verhogen.

Deze verhoging van de prijzen zijn het gevolg van de verhoging van de BTW en vanwege de inflatie.

Bestuur vv Hardegarijp