Mededeling uitgestelde Ledenvergadering

Beste leden,

De Corona-crisis heeft verregaande gevolgen voor de samenleving en dus ook voor onze vereniging.

Het zijn moeilijke tijden en hopelijk komt iedereen er goed doorheen.

Eén van de consequenties van de maatregelen is dat er helaas geen fysieke ledenvergadering georganiseerd kan worden. De door de overheid ingestelde noodwet geeft ons de ruimte om de ledenvergadering maximaal 4 maanden uit te stellen. Helaas is het na de persconferentie van de regering van dinsdag 23 februari nogmaals duidelijk geworden dat een fysieke ledenvergadering er voorlopig niet in zit. Omdat we formeel voor 1 maart een vergadering moeten houden heeft het bestuur een aantal opties afgewogen.

De eerste was een online vergadering via internet. Dit brengt organisatorisch veel zaken met zich mee en zijn er extra kosten aan verbonden. Daarnaast is het bestuur van mening dat de toegankelijkheid voor leden niet voldoende gewaarborgd is.

De tweede optie is een volledig schriftelijke vergadering. Dit geeft voor iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen en te reageren op de stukken en de jaarrekening.

Nadeel is echter dat het proces enige weken in beslag zal nemen en een open discussie niet mogelijk is.

Beide opties afwegend heeft het bestuur besloten om voor de tweede optie te kiezen.

Dit houdt het volgende in:

  • Na publicatie van de agenda zijn alle stukken op te vragen door leden of hun wettelijk vert
  • Opvragen van de stukken kan door het sturen van een mail naar bestuur@vvhardegarijp.nl onder vermelding van de naam van het lid.
  • Leden die de stukken opvragen worden geregistreerd als deelnemer aan de vergadering.
  • Tot 11 maart 2021 kunnen geregistreerde deelnemers schriftelijk vragen stellen of een reactie geven op de stukken. Dit kan via een mail naar bestuur@vvhardegarijp.nl.
  • Het bestuur zal de gestelde vragen en opmerkingen schriftelijk beantwoorden.
  • Uiterlijk op 14 maart 2021 zal het bestuur de stukken met eventuele vragen en beantwoording toesturen aan de geregistreerde deelnemers.
  • Tot 18 maart 2021 kunnen de deelnemers aan de vergadering schriftelijk en onderbouwd bezwaar maken tegen de vaststelling van een agendapunt.
  • Agendapunten waartegen bezwaar is gemaakt zullen niet worden vastgesteld en worden behandeld op de eerstvolgende fysieke ledenvergadering.
  • Agendapunten waartegen geen bezwaar wordt ingediend worden vastgesteld.

Het bestuur is van mening dat we op deze wijze onze leden het beste de gelegenheid te geven actief mee te doen aan de vergadering en dat we het meeste recht doen aan onze statutaire verplichtingen.