Reactie vanuit de gemeente nav publicaties over kunstgras

Afgelopen dagen zijn er weer publicaties verschenen inzake kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze publicaties hebben wij als bestuur contact gezocht met de gemeente. Hun reactie staat hieronder. Ook wij als bestuur staan achter de koers die door het Ministerie, het RIVM en de KNVB (zie bericht op site) is uitgezet. Het onderzoek loopt nog en de uitkomsten worden medio december verwacht. Wij als bestuur willen ons baseren op de feiten die uit het onderzoek van het RIVM zullen komen en willen geen paniekreacties veroorzaken op basis van deelonderzoeken van allerlei partijen. Wij blijven alert en zullen in contact blijven met de gemeente.

Het bestuur

 

Geachte bestuursleden,

Hier even een korte udate van mijn kant betreffende het rubbergranulaat in kunstgrasvelden.
Afgelopen weekend is hier in de media weer aandacht voor geweest. Het ging hier om uitkomsten van het onderzoek zoals die is uitgevoerd in opdracht van de autobandenbranche. Het gaat hier nog niet om de uitkomsten van onderzoeken zoals die in opdracht van het RIVM worden uitgevoerd.

De eerste resultaten vanuit het onderzoek van het RIVM worden medio december verwacht. Deze wachten wij als gemeente af.
Er kwamen ook geluiden dat er een onderzoek loopt naar rubbergranulaat vanuit de gemeente Tytsjersteradiel. Dit is niet aan de orde. Als gemeente wachten wij op de resultaten zoals die vanuit het RIVM gepresenteerd worden.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u gerust contact op.
Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,

Jolanda Schaap
Beleidsmedewerker uitvoering sport
i www.achtkarspelen.nl / www.t-diel.nl

Gemeente achtkarspelen