Uitloting Obligatielening 2016

Op 2 december jl. heeft de jaarlijkse uitloting op de obligatielening plaatsgevonden.
De 10 getrokken serie-nummers zijn :

 

A 022  B 013  C 013  D 012  E 012  E 072 D 209 E 031  E 080  E 065

 

De houders van deze obligaties krijgen spoedig schriftelijk bericht en de aflossingen

(EUR 226,89 per obligatie) en de rentebetalingen (2% per jaar) zullen rond 19 december plaatsvinden.

 

(Aan deze mededeling kunnen geen rechten worden ontleend)

 

Jasper Regtien

Penningmeester