Uitloting Obligatielening 2017

Op 10 november jl. heeft de jaarlijkse uitloting op de obligatielening plaatsgevonden.
De 10 getrokken serie-nummers zijn :

 

A 018  B 004  C 011   D 001  E 007

D 016  E 030

E 051

E 058

E 060
De uitbetaling van de rente (2% per jaar) en de aflossing van bovenstaande obligaties

(EUR 226,89 per obligatie) zullen rond 17 november plaatsvinden.

 

(Aan deze mededeling kunnen geen rechten worden ontleend)

 

Jasper Regtien

Penningmeester