Uitloting Obligatielening 2018

Op 4 november jl. heeft de jaarlijkse uitloting op de obligatielening plaatsgevonden.
De 10 getrokken serie-nummers zijn :

 

A 019  B 008   C 002   D 008  E 017

A 024                          D 030  E 044

E 064

E 073

 

De uitbetaling van de rente (2% per jaar) en de aflossing van bovenstaande obligaties

(EUR 226,89 per obligatie) zullen rond 12 november plaatsvinden.

 

(Aan deze mededeling kunnen geen rechten worden ontleend)

 

Jasper Regtien

Penningmeester