Uitstel algemene ledenvergadering

Normaal gesproken zou in deze tijd van het jaar de algemene ledenvergadering, waarin de begroting van het nieuwe seizoen wordt behandeld, plaatsvinden.

Ondanks dat diverse beperkingen langzaam maar zeker worden teruggedraaid mogen we nog geen bijeenkomsten organiseren waarbij er meer dan 30 mensen aanwezig zullen zijn.

Pas op zijn vroegst na 1 juli zouden we mogelijk een vergadering met maximaal 100 mensen kunnen houdenĀ en uitsluitend indien de noodverordening op tijd is aangepast, het aantal besmettingen onder controle blijft en de gemeente akkoord is. Dit geeft op dit moment teveel onzekerheden.

De door de overheid aangenomen noodwet geeft ons de mogelijkheid een ledenvergadering maximaal 4 maanden uit te stellen.

Aangezien de schoolvakanties op 3 juli beginnen en een aantal (bestuurs)leden dan al op vakantie zijn, heeft het bestuur besloten de voorjaarsledenvergadering uit te stellen tot de eerste vrijdag na het einde van de schoolvakanties, vrijdag 21 augustus 2020.

Wij zien jullie dan graag weer terug op De Warren.

Bestuur VV Hardegarijp