Update: Bereikbaarheid Sportpark De Warren

De komende weken vinden er werkzaamheden plaats aan de riolering in de straten rondom ons sportpark De Warren. Inmiddels is gestart met de volgende fase. Als gevolg hiervan is het sportpark moeilijk bereikbaar. Het is niet mogelijk om het sportpark vanuit westelijke richting te betreden; de te volgen route staat met borden aangegeven.

Als gevolg van deze werkzaamheden zijn ook de parkeerfaciliteiten verminderd. Wij verzoeken onze gasten daarom zo veel mogelijk te parkeren bij It Maskelyn / de Fuormanderij of op de Sinderhoven / Twiske. Houd uitritten vrij, houd rekening met verkeersverboden en de verkeersregels, en zorg dat hulpdiensten een vrije doorgang houden! Tip: Probeer zoveel mogelijk te carpoolen en kom op tijd!

Wij verzoeken onze eigen spelers en supporters zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen!

Sportpark De Warren. De Preesterlanswei is ten westen van de ingang van Sportpark De Warren afgesloten. Parkeren kan bij It Maskelyn of in de straten rondom het sportpark (blauw).