VERTROUWENSPERSONEN

Eén van de actiepunten uit het plan ‘Voetbal voor iedereen’ is het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP). De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor

De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

De vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

  • Een vereniging wil preventief beleid opstellen om seksuele intimidatie te voorkomen
  • Er is sprake geweest van seksuele intimidatie
  • Er is iemand beschuldigd van seksuele intimidatie
  • Aanvraag voor de VOG (verklaring omtrent gedrag)

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen de vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon (VP) van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwenspersonen

PASCAL KAMPERMAN

Contactpersoon districten

EDWIN GOEDHART

Bondsarts