Privacystatement vvhardegarijp.nl

Deze website is van Voetbalvereniging Hardegarijp (hierna vv Hardegarijp) ingeschreven bij KvK onder nummer 40003564.

Wanneer je gebruik maakt van de website van vv Hardegarijp, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website en webshop te laten werken op jouw apparaat.
Hieronder kun je lezen welke gegevens vv Hardegarijp kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je gebruik maakt van onze webshop.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om bij te houden welke producten je in je winkelwagen plaatst, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de website van vv Hardegarijp, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij de formulieren en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin je de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in in het beheersysteem van de website en kan alleen door beheerders van de website van vv Hardegarijp worden ingezien. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:
• Navigatie door de website;
• Invullen van formulieren;
• Plaatsen van orders in de webshop.

Wat doen we met je gegevens?
vv Hardegarijp bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
• Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;
• Het verwerken van orders in de webshop.

vv Hardegarijp bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. vv Hardegarijp streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt vv Hardegarijp jouw gegevens?
vv Hardegarijp gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.
• Anonieme statistieken worden alleen gebruikt om de werking van de website te optimaliseren;
• De informatie die je invult in formulieren op deze website worden alleen gedeeld met medewerkers van vv Hardegarijp die betrokken zijn bij de opvolging van het contactverzoek;
• De informatie die je invult tijdens het plaatsen van een order wordt gedeeld met medewerkers van vv Hardegarijp die betrokken zijn bij de opvolging van de order.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Gebruik van afbeeldingen
Op deze website worden soms afbeeldingen geplaatst waarop spelers / speelsters van vv Hardegarijp herkenbaar staan afgebeeld. Deze afbeeldingen worden alleen geplaatst wanneer de redacteur van mening is dat dit een bepaalde nieuwswaarde heeft. Wanneer je bezwaar hebt tegen de plaatsing van een afbeelding waarop je herkenbaar bent afgebeeld kun je een verzoek tot verwijdering sturen naar info@vvhardegarijp.nl o.v.v. Dataverzoek. We zullen dan binnen een maand je verzoek behandelen.

Inzicht in je gegevens?
Je kunt inzicht krijgen in de gegevens die vv Hardegarijp over jou heeft. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indien bij vv Hardegarijp. Op basis van de uitkomsten kun je vv Hardegarijp verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar info@vvhardegarijp.nl, o.v.v. Dataverzoek. We zullen dan binnen twee maanden je verzoek behandelen.

Klachten
Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door vv Hardegarijp? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.