Wijzigingen in het bestuur

Helaas hebben Janne Meijering en Roelyn Oostra te kennen gegeven per direct te stoppen als bestuurslid.

Janne was vanaf oktober 2019 actief als bestuurslid vrouwen- en meisjesvoetbal.

Door alle drukte, haar werk en studie, kon ze onvoldoende tijd vrijmaken om de bestuursfunctie op de juiste manier in te vullen. In overleg is daarom besloten haar functie in het bestuur neer te leggen.

Roelyn was bestuurslid kantinezaken vanaf mei 2022. Zij is druk bezig met de afronding van haar rechtenstudie, maar kan dit helaas niet combineren met een functie als bestuurslid bij onze voetbalvereniging.

We willen Janne en Roelyn bedanken voor hun inzet en zullen op de komende ledenvergadering hier nog bij stilstaan.

Aanstelling Martine Uitterdijk

Wij zijn erg blij dat we op korte termijn een opvolgster voor Janne hebben kunnen vinden. 

Martine Uitterdijk zal per direct toetreden tot het bestuur als aspirant bestuurslid vrouwen- en meisjesvoetbal. Martine is al enkele jaren actief bij onze club als jeugdleidster en -trainster. Zelf heeft ze jaren gevoetbald bij VV Blija en VC Trynwâlden.

Op de komende ledenvergadering zal het bestuur Martine voordragen als bestuurslid.

Wij wensen Martine heel veel succes in haar nieuwe functie.

Eerder wisten we al te melden dat ook Ellie Jager op de komende ledenvergadering zal worden voorgedragen als bestuurslid.

Bestuur VV Hardegarijp