Contributie-inning leden die opgezegd hebben

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tm 30 juni. Leden die opgezegd hebben worden per 1 juli uitgeschreven.
De contributie van deze leden wordt voor het laatst geïncasseerd op 27 juni. De machtiging wordt dan beëindigd.
Met vriendelijke groet,
Hendrik Kingma
Ledenadministratie