CORONAPROTOCOL KNVB voor TRAINERS

 • eem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 • zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
 • zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 • zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 • verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 • help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.