Energiekosten + maatregelen VV Hardegarijp

Iedereen heeft inmiddels in meer of mindere mate met de stijgende energiekosten te maken. En hoewel de energieprijzen momenteel weer iets gunstiger worden, blijven deze enorm hoog. Niet alleen voor onze leden, maar ook voor VV Hardegarijp.

De stijgende energieprijzen zullen een behoorlijke impact hebben op de begroting. En hoewel VV Hardegarijp een financieel gezonde vereniging is, willen we dit graag zo houden. Om die reden zijn we in contact met de gemeente, om te onderzoeken op welke manier zij ons financieel kunnen ondersteunen, en houden we de lobbies van de KNVB, NOC/NSF en de politieke debatten nauwlettend in de gaten.

Daarnaast zijn we druk aan het inventariseren hoe we kunnen investeren in energiebesparende maatregelen en hoe we op andere manieren onze kosten zo laag mogelijk kunnen houden.

Voorlopig hoeven wij ons als vereniging geen grote zorgen te maken, maar dat er actie moet worden ondernomen – en reeds wordt genomen – moge duidelijk zijn.

Energiebesparende maatregelen

Er zijn offertes aangevraagd voor het vervangen van de traditionele veldverlichting door LED-verlichting. Een prijzige investering, maar wel een investering die zich met de huidige energieprijzen snel terug kan verdienen.

Daarnaast is onlangs de isolatie van (een deel van) het dak van het clubhuis vervangen en is de isolatie van de ramen verbeterd.

Daarnaast wordt nog onderzocht of de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp interessant zijn.

Naast het inventariseren van de impact van grote investeringen die onze vereniging kan doen op het gebied van verduurzaming en de energietransitie, zijn er ook kleinere maatregelen die zorgen voor een kostenbesparing en voor bewustwording bij de club en haar leden.

Denk hierbij aan:

  • Niet te lang douchen;
  • Verwarming iets lager;
  • De deuren van het clubgebouw dichthouden;
  • Veldverlichting direct na de training uitschakelen.

Douchen

Een steeds vaker genomen maatregel bij diverse verenigingen is het sluiten van de douches. Los van het feit dat het gezonder en hygienisch is om na een training te douchen, is ‘de kleedkamer’ ook een belangrijk onderdeel van het teamgevoel. Alleen daarom al stimuleert VV Hardegarijp het douchen na de trainingen. Ook nu de gasprijzen stijgen zullen we de douches niet gaan sluiten. Het verwarmen van de douches is slechts een klein deel van het gasverbruik van onze vereniging (de grootste kosten zitten in het verwarmen van ons clubhuis) en ook hiervoor geldt dat we deze kosten niet ook bij onze leden willen neerleggen door ze te verplichten thuis te douchen.

Contributie

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering is besloten dat de contributie wederom niet verhoogd zal worden. Wij zijn een voetbalvereniging, en een ieder die dat wil zou bij VV Hardegarijp moeten kunnen voetballen. Door de enorme stijging in kosten waar onze leden (en aspirant-leden) al mee te maken krijgen, zijn wij van mening dat het niet nodig was om de contributie voor het seizoen 2022-2023 te verhogen. Is het lastig voor bestaande of aspirant-leden de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Bekijk meer informatie op de pagina https://vvhardegarijp.nl/het-jeugdfonds-sport-cultuur-helpt/.

Vragen

Mocht je na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen hebben over stijgende energie-kosten of betaling van het lidmaatschap, of zelf nog goede ideeen hebben op het gebied van verduurzaming en energie-besparing, aarzel dan niet om iemand van het bestuur aan te schieten of contact op te nemen via info@vvhardegarijp.nl