Gebruik velden

De velden 1 en 5 mogen alleen nog gebruikt worden voor het trainen.

Velden 2, 3 en 4 zijn gesloten vanwege de droogte en groot onderhoud.

Bestuur