jeugdactiviteiten op de komende zaterdagen ook voor ( nog niet) leden

In de komende weken organiseert vv Hardegarijp nu er geen competitie mag worden gespeeld trainingen en onderlinge wedstrijden op verschillende zaterdagen voor haar jeugdleden.
Naast de eigen leden willen we hier ook graag kinderen uit Hurdegaryp en omliggende dorpen voor uitnodigen die nog niet op een sport zitten of op een andere sport dan voetbal zitten en het leuk lijkt om een keer mee te doen.
Bij deze trainingen houden we ons uiteraard aan de geldende maatregelen, zo blijven de kleedkamers gesloten en mogen ouders of andere belangstellende helaas niet op het sportcomplex komen.
De zaterdagen waarop we deze dagen organiseren zijn:
6 februari, 20 februari, 6 maart en 20 maart.
Voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 1 t/m 5 organiseren we dit op de zaterdagen van 9.00 – 10.15 uur
Voor de oudere jeugd zijn het wisselende tijden. Voor as zaterdag zijn de tijden voor de basisschoolgroepen 6,7&8 van 13.30-14.45 uur
Wanneer het je leuk lijkt om hier aan mee te doen kan je je opgeven door een mail te sturen naar jeugdcommissie@vvhardegarijp.nl of te bellen met Ellie Jager op telefoonnummer 06-51761236
Met sportieve groet,
Jeugdcommissie vv Hardegarijp