Poiesz actie

Via deze weg willen we een ieder bedanken die in de afgelopen weken de sponsormunten van de Poiesz in de vv Hardegarijp koker heeft gegooid.

We hebben vandaag een hele mooie check mogen ophalen

 

De Jeugdcommissie