Privacybeleid vv Hardegarijp

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG is van toepassing op VVH. Op basis daarvan moet (en wenst) VVH op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om (te) gaan. Dat was natuurlijk ook al het geval toen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (voorloper van de AVG) gold. Daarnaast brengt de nieuwe wet met zich mee dat VVH een verantwoordelijkheid heeft om aan te geven hoe zij dit doet en wat uw rechten daaromtrent zijn. Inmiddels heeft VVH in dit kader een verwerkingsregister, waarin VVH de registratie van haar verwerkingsactitiveiten bijhoudt, en een privacybeleid, waarin VVH aangeeft hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn, opgesteld. Het privacybeleid kunt u hier vinden.

Bestuur vv Hardegarijp