TC krijgt steeds meer vorm

Een tijdje terug konden jullie van het bestuur lezen dat er een nieuwe TC is samengesteld.

De meesten TC-leden kennen jullie wel, maar Frans Munsterman zal voor de meesten minder bekend zijn. Daarom even een korte voorstelling.

Frans heeft tot zijn 30e in het 1e gespeeld en daarna nog enkele jaren bij Trynwalden zondag.

Daarnaast is Frans al vanaf zijn 24e hoofdtrainer en het afgelopen jaar na 36 jaar gestopt.

Verder is hij al 10 jaar docent bij de KNVB en geeft daar de cursus Uefa-C en werkt hij vanaf 1988 als sportinstructeur in de gevangenis in Leeuwarden.

De TC hopen we de komende weken met nog 2 leden uit te breiden, zodat we alle groepen dubbel bezet hebben en zodoende beter in kunnen spelen op een eventueel vertrek van één van de leden.

 

Wat heeft de TC de afgelopen 4 maanden gedaan.

Door Corona kwamen veel activiteiten stil te liggen. Desondanks is er best veel gebeurd.

  • Aandacht voor de smalle B-selectie. Een tijdelijke oplossing gevonden door de A-selectie iets te verkleinen. Met dank ook aan de medewerking van de hoofdtrainer.

Dit is geen ideale oplossing, daarom wordt verder gekeken naar andere oplossingen.

  • JO-17-2 had geen trainer en is in eerste instantie getraind door de spelers van de A-selectie.

In een later stadium hebben we het team tijdelijk onderverdeeld bij 17-1 en 15-1.

Voor het voorjaar wordt de situatie weer opnieuw bekeken.

  • Om in te kunnen spelen op onverwachte situatie waarbij een trainer nodig is, hebben we een trainerspoule samengesteld met ervaren trainers, die indien nodig in kunnen vallen.
  • Diverse trainers hebben ondersteuning gekregen bij het geven van trainingen. Zowel bij de trainingen zelf en ook via een bijscholingsbijeenkomst.
  • Samen met de trainers en leiders hebben we bijna alle zaterdagen gevuld met voetbalactiviteiten voor alle jeugdleden.
  • Bij de onderbouw is een werkgroepje samengesteld, wat teamindelingen en spelers monitort en kijkt of iedereen nog op zijn plek zit. Het gaat hier niet alleen om kwaliteit, maar juist ook om sociale aspecten.
  • Scoren hoort bij de beleving van voetbal. Daarom zijn er nog 6 extra doeltjes aangeschaft.

Daarnaast wordt ook naar andere materialen gekeken of daar uitbreiding voor nodig is.

  • Tot slot zullen de komende weken weer gespreken plaats vinden met ons technisch kader terug te kijken op afgelopen half jaar en vooruit te kijken naar het voorjaar en ook al naar het nieuwe seizoen.

Hopelijk hebben jullie een beetje een beeld gekregen wat de TC doet.

Helaas door corona hebben we weinig voor de senioren kunnen doen. Hopelijk wordt het in het voorjaar weer anders.

De TC is er voor iedereen. Dus schroom niet ons te benaderen.