TOEGANG SPORTPARK VERBODEN

Helaas zie wij elke dag kinderen bij ons op het sportpark. Wij willen nogmaals benadrukken dat toegang tot ons sportpark ten strengste verboden is.

En alles heeft te maken met het handhaven van de Corona Noodverordening.

Het toch betreden van de velden, van de accommodatie is een overtreding van deze noodverordening.

Dit kan zelfs resulteren in een geldboete van maximaal € 4350 of een gevangenisstraf van 3 maanden.

 

Praat met uw kinderen over de  (gezondheids) risico’s en de genomen maatregelen.

Alleen zo kunnen wij met elkaar een bijdrage leveren aan het voorkomen van een nog grotere uitbraak.

 

Bestuur