Uitloting Obligatielening 2019

Op 15 november heeft de jaarlijkse uitloting op de obligatielening plaatsgevonden.

De laatste 12 getrokken serie-nummers zijn :

A 025  B 009   C 005   D 017  E 036

C 009   D 023  E 045

C 022   D 034  E 047

E 057

 

De uitbetaling van de rente (2% per jaar) en de aflossing van bovenstaande obligaties

(EUR 226,89 per obligatie) zullen rond 15 november plaatsvinden.

De obligatielening is bij deze in zijn geheel afgelost.

(Aan deze mededeling kunnen geen rechten worden ontleend)

Jasper Regtien

Penningmeester