Update Corona-maatregelen 29 september

Afgelopen maandag heeft de Nederlandse overheid verscherpte maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het corona-virus. Twee daarvan hebben directe gevolgen voor onze vereniging, het verbod op toeschouwers en het sluiten van de kantine.
Beide maatregelen gaan per direct in en gelden voor minimaal 3 weken.
Als bestuur van de VVH hebben wij deze maatregelen en de gevolgen hiervan besproken.
Voor onze vereniging hebben wij besloten de nieuwe  regels op onderstaande wijze in te vullen.
Tijdens thuis- en uitwedstrijden en trainingen is het niet meer toegestaan om als toeschouwer aanwezig te zijn.
Wij vragen de spelers zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark te komen.
Wanneer ouders hun kinderen brengen mogen zij hen bij de leiders/trainers brengen om daarna direct weer te vertrekken. Na afloop kunnen de kinderen dan weer opgehaald worden maar kom pas op het moment dat de wedstrijd of training afgelopen is.
Bij uitwedstrijden zullen er bij de jeugd ouders als chauffeur nodig zijn. De coördinatie hiervan ligt bij de leiders van de teams waarbij er moet worden geprobeerd om het aantal auto’s te beperken. Chauffeurs vallen onder de teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd blijven kijken.
Inzittenden van 13 jaar en ouder worden geacht een mondkapje te dragen tijdens de rit.
Sluiting kantine
De kantine van het sportpark is gesloten. Hierop is geen uitzondering mogelijk en geldt ook voor het terras en de kiosk. Verder is het niet toegestaan om na de training of wedstrijd zelf meegebracht eten of drinken te nuttigen op het terras.
De kleedkamers zijn wel geopend. De aanwezigheid in de kleedkamer moet zoveel mogelijk beperkt worden en verlaat na het douchen en omkleden het sportpark.
In de rust zal er door de vereniging geen drinken worden verzorgd. De spelers zullen hun eigen bidon mee moeten nemen.
Het clubgebouw is op zaterdag geopend voor het afhalen van de wedstrijdkleding en het inleveren van de was. Teams die na 17 uur terug zijn moeten de kleding in kleedkamer 3 neerzetten en de deur weer afsluiten.
Vanwege de sluiting van de kantine en de beperking van de groepsgroottes in zalen en de openlucht wordt de geplande ledenvergadering van 30 oktober voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodra wij een nieuwe datum gepland hebben zullen wij deze direct communiceren via de website.
Mochten er in de loop van de komende weken wijzigingen zijn in het beleid van de overheid en/of de KNVB zijn dan zullen wij als bestuur hierover overleggen en eventuele wijzigingen in de maatregelen doorvoeren en kenbaar maken aan de leden.
Tot slot, deze nieuwe regels zijn een aanvulling op de allerbelangrijkste vaste regels.
– Houd buiten het veld onderling 1,5 meter afstand van elkaar.
– Was regelmatig je handen
– Blijf bij verkoudheids- of griepklachten thuis, informeer je elftalleider en laat je testen.
Mocht je positief getest worden informeer dan zo snel mogelijk het verantwoordelijk bestuurslid. Voor de jeugd is dit Erik Broers en voor de senioren Bas de Jong.
Veroorzaak geen paniek of speculaties in de verschillende groepsapps..
Wij willen iedereen oproepen alle regels rondom het corona-virus na te leven, zowel op het sportpark als in het dagelijks leven. Op die manier is het virus het snelste onder controle en kunnen we hopelijk steeds meer terugkeren naar ons “normale” leven.
Bestuur VV Hardegarijp