Update Corona-maatregelen

Helaas breidt het aantal Corona-besmettingen in Nederland zich weer uit.
Gelukkig zijn wij bij VV Hardegarijp nog gespaard van problemen maar in onze omgeving hebben verenigingen al gevolgen gemerkt van een (mogelijke) Corona-besmetting.

Met elkaar zijn we er verantwoordelijk voor dat het virus zich niet of zo weinig mogelijk verspreid. Dit doe je niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor iedereen in je omgeving.

De overheid heeft regels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Het bestuur onderschrijft deze regels en wil iedereen op het hart drukken zich hieraan te houden.
Als bestuur van de vereniging hebben wij diverse aanvullende maatregelen genomen om de risico’s op verspreiding zo klein mogelijk te houden. Samen met jullie kunnen we er op die manier voor zorgen dat het sportpark open blijft en iedereen kan blijven genieten van ons favoriete spelletje. Hieronder benoemen we nogmaals de belangrijkste.

Bezoekers van ons sportpark vragen we hun contactgegevens te registreren. Dit kan op de formulieren die bij de ingang liggen of via het scannen van een QR-code. Deze code linkt door naar een formulier op onze website. Deze QR-codes zijn op diverse plekken op het sportpark aangeplakt.

In onze kantine kan het lastig zijn om voldoende afstand te houden. Toch willen we iedereen oproepen zich aan de geldende regels te houden. Iedere bezoeker moet een zitplaats hebben en laat de stoelen staan waar ze staan. Zijn er geen zitplaatsen meer, dan is de kantine vol !!

Wij zijn bezig met het uitbreiden van de kantinecapaciteit door het plaatsen van een grote tent. Dit zit in de laatste fase van de vergunningsaanvraag. Wij gaan er van uit dat dit op korte termijn rond komt. Tot die tijd willen we iedereen vragen solidair met elkaar te zijn en je tijd in de kantine te beperken. Hierdoor is er ook een plek voor anderen.

Tijdens de thuiswedstrijden van H1 zal de kantine tussen 15 uur en 15.30 uur gesloten zijn voor alle klanten die naar binnen willen. We gaan een aantal koffiecorners inrichten waar tijdens de rust koffie gekocht kan worden. Hier is alleen contante betaling mogelijk.
Na de wedstrijden is de kantine alleen toegankelijk voor leden, vrijwilligers, sponsors en andere betrokkenen van de VV Hardegarijp. Als de weersomstandigheden het toelaten zal er een buitentap geplaatst worden waar iedereen gebruik van kan maken.

De komende tijd zal er door de gemeente streng gecontroleerd worden op naleving van de regels. Bij overtreding kan in het uiterste geval het hele sportpark gesloten worden. Bijgaand een brief van de gemeente over de regels  en handhaving.

Brief sportkantines 14-9

Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan de regels blijft houden. Hierdoor blijft ons sportpark veilig en kunnen we met elkaar van het voetbal en elkaars gezelschap blijven genieten.

Bestuur VV Hardegarijp