Voetbal Instuif

Op 22 en 29 mei wordt er een voetbal instuif georganiseerd voor alle kinderen van 4-6 jaar.

Opgave kan via jeugdcommissie@vvhardegarijp.nl