WK2022 pool

Nog 2 weken en het Wereldkampioenschap Voetbal 2022 gaat van start (op zondag 20 november).
Voor liefhebbers in Hurdegaryp e.o. heeft Marten Polet wederom een voetbalpool opgezet.

Als jij meedoet kun je het beste het invulblad downloaden op je computer en opslaan als bestand met jouw naam. Daarna kan het ingevulde formulier als bijlage worden gemaild naar het volgende e-mailadres: m.polet1@chello.nl.  

Hoe mee te doen?

  • Mail het ingevulde invulblad uiterlijk zondag 20 november aan m.polet1@chello.nl (verzonden formulieren kunnen gewijzigd worden en opnieuw gestuurd tot 20 november 17:00 uur).
  • Het inleggeld – € 5,00 – moet uiterlijk zondag 20 november bij Marten Polet binnen zijn. Dit kan bij Marten Polet in de brievenbus (De Skries 14 te Hurdegaryp) of via een overboeking op bankrekeningnummer NL16RABO0349861501 ten name van M. Polet.