Club van 100 VV Hardegarijp zoekt nieuwe leden

3 dagen na Sinterklaas hadden de leden van de Club van 100 van de VV Hardegarijp een heerlijk avondje in de kantine van de voetbalclub. Dit was mede vanwege een voortreffelijk buffet van de Steeg uit Hurdegaryp. 

Na het buffet volgde de vergadering waarin de inkomsten en uitgaven van de Club van 100 werden toegelicht. De grootste uitgave was dit jaar de financiële ondersteuning die werd gegeven aan de VV Hardegarijp voor de investering in de nieuwe ledlampen in onze lichtmasten.

Ook werd er nog stilgestaan bij de leden die ons dit jaar zijn ontvallen. Dit zijn Douwe Soepboer, Marco de Boer, Geert Onno de Bruin en Johan Feitsma.

Na de vergadering gaf onze nieuwe hoofdtrainer, Jan Stoker een boeiende uitéénzetting van zijn werk- en speelwijze. Stoker gaf aan dat hij het erg naar zijn zin heeft bij de VV Hardegarijp. “Het voelt als een warm bad”. 

Jan Kamminga en Gerrie Bouwer zijn ook nog in het zonnetje gezet. Deze mannen waren een onmisbare steun bij het organiseren van deze avond.

In de vergadering werd aan het bestuur gevraagd of ze misschien nog meer kunnen doen aan het werven van nieuwe leden. We vonden dit een erg goede vraag en willen hier graag meteen gehoor aan geven. 

Hierbij doen we dan ook een oproep aan iedereen die de VV Hardegarijp een warm hart toedraagt lid te worden van de club van 100 van de VV Hardegarijp.

Wat doet de club van 100?

Al 35 jaar ondersteunt de club van 100 de voetbalvereniging financieel bij investeringen in materialen zoals bijvoorbeeld ballen en doeltjes maar ook andere zaken zoals de familiedag en de dag van de scheidsrechter. Daarnaast willen we de club ook graag financieel ondersteunen in zijn streven om nog duurzamer en klimaat neutraler te worden.

Wil je lid worden van de club van 100? Geef je dan op via het formulier op deze pagina. Er zijn ook fysieke formulieren in de kantine verkrijgbaar. Je kunt je ook opgeven door te mailen naar club100vvh@gmail.com. Daarnaast kan je ook één van de leden van het bestuur hiervoor benaderen. Dit zijn Andre Gramsma, Mark Oldenburger, Rudmer Slagman en Fokke Kempenaar.

Het lidmaatschap kost € 45 per jaar.